Vücut Geliştirme

Body building kelime anlamı olarak “vücut geliştirme” dir. Bir çok egzersize dayalı bir spordur. Diğer bütün sporlardan farklı olarak temelde kasların tek tek aletli ya da aletsiz çalıştırılması, sıkılaştırılması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanır. Esasen bütün sporların temelidir. Çünkü her spor dalında vücutta ağırlıklı kullanılan kas grupları vardır. Bu kas gruplarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve dayanıklılık kazandırılması için body building egzersizlerine başvurulur. Her vücut yapısının antrenman programı birbirinden farklıdır. Body building sporunda bir standarttan söz edilemez. Yani her yaşın, her hayat tarzının ve vücut tipinin birbirinden farklı olarak bir uzman tarafından takip edilen çalışma şekli olmalıdır. Uzman antrenörünüzün takibi ile gerçekleştirilecek program diziliminde dikkat edilen hususlar; Bio electirical analiz system ile tüm vücut bio değerini elde ederek temellenen antrenmanın şiddeti hesaplanır. (profesyonel B.E.A cihazı) Kişinin fiziki yapısı ve kabiliyeti doğrultusunda kas gruplarını zindeleştirecek hareketler bilimsel olarak belirlenir.(tmp analiz) Kişinin isteği üzere, keşfi yapılmış 27 sistemden en uygunu belirlenerek kişinin hedeflediği özel ve profesyonel program dizaynı gerçekleştirilir. İçgüdüsellikten uzakta bilimsel olarak hazırlanan bu programlarla yapılan body building sistemi profesyonel body building yani pro body building olarak adlandırılır.

X